Despre noi

S.C. RAMFI INSTAL S.R.L. si-a inceput activitatea in anul 2002, oferind de 10 ani clientilor nostri produse si servicii in instalatii si constructii, de cea mai buna calitate.
Lucrarile sunt executate de personal calificat si autorizat pentru executarea lucrarilor aflate sub incidenta cerintelor legale si de reglementare.

De la infiintare si pana in prezent societatea a realizat o serie de lucrari specifice de instalatii si constructii, cele mai relevante fiind prezentate in meniul Principalele lucrari executate. Proiectele in vederea realizarii lucrarilor de instalatii si constructii sunt elaborate in biroul propriu de proiectare si validate de autoritatea in domeniul respectiv. Elaborarea proiectelor este realizata de catre personal autorizat in acest domeniu.  
    
Personalului angajat al societatii noastre i se cere prin fisa postului sa presteze lucrari la cele mai inalte standarde considerand ca aceasta este cea mai buna cale de a creste satisfactia clentilor, numarul recomandarilor, imaginea societatii si cresterea pe termen lung.
SC RAMFI INSTAL SRL functioneaza conform legislatiei romaneati având o structura organizatorica proprie si  statut propriu. Structura organizatorica este conceputa si implementata prin ,,Regulamentul de Ordine Interioara ROI - 01,  prin care se specifica încadrarea personalului, organizarea muncii, drepturile si îndatoriile societaiisi a salariatilor, norme de igiena, sanatatea si securitatea muncii,  reguli de disciplina si sanctiuni.

In cadrul societatii exista o organigrama, aprobata de Directorul General al  societatii, din care se poate vedea compartimentarea, nivelele ierarhice, directiile de subordonare si de colaborare dintre componentele acestei structuri. Pentru toate functiile si persoanele care le ocupa, în societate exisa fise de post. De asemenea exista si alte documente specifice prin care se respecta reglementarile în vigoare privind legislatia muncii, protectiei omului si mediului înconjurator.

Manualul de Management Integrat (MMI) al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale  descrie modul în care implementarea SMI în cadrul SC RAMFI INSTAL SRL asigura:
-demonstrarea capabilitatii sale de a furniza continuu produse si servicii conforme cu cerintele  clientului si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
-ofera o imagine de ansamblu a sistemului si prin aceasta stabilirea unor masuri de îmbunatatire eficiente;
-serveste drept standard de referinta autorizat pentru implementarea sistemului de SMI cu aplicare in toate departamentele functionale si compartimentele companiei;
-defineste structura orgnizatorica si responsabilitatile diferitelo compartimente sau grupuri functionale si traseaza canalele de comunicare transversale si longitudinale ce dreneaza toate problemele legate de securitatea si sanatate ocupationala /mediu/calitatea serviciilor;
-cresterea satisfactiei clientului prin îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;
-prezervarea resurselor si conservarea mediului ecologic si evitarea poluarii mediului ambient
-prezinta angajatilor elementele sistemului de SMI si ii face constienti de importanta respectarii normelor de protectie a muncii, normelor de mediu pentru evitarea accidentelor, incidentelor si a imbolnavirilor profesionale.
Avand Sistemul de Management Integrat implementat in cadrul societatii, ne propunem intotdeauna o imbunatatire a satisfactiei clientilor, si colaboratorilor prin imbunatatirea calitatii serviciilor societatii noastre, dovada fiind cresterea  cifrei de afaceri, numarul de contracte incheiate anual cat si investitiile in modernizarea societatii prin achizitionarea de utilaje, automobile si scule de lucru.

    

Instalatii gaze naturale, instalatii termice, instalatii sanitare | retele de gaz, retele apa, retele canalizare - Timisoara

Toate drepturile rezervate ® 2022 ramfi.ro - by solcreation